Förberedelser inför stresshantering

 

Agera innan stressen blir ett problem!

För att kunna hantera stressen måste man först veta vilka varningssignaler som man ska vara uppmärksam på. Det är också viktigt att känna till vad som stressar. Har man den kunskapen, kan man sedan använda sig av de strategier som passar bäst vid just det tillfället.

Hitta Balansen är ett arbetssätt som utbildar och förbereder personalgruppen på att hantera stressen. Då kan de själva, enskilt eller tillsammans, hantera den stress som vi alla har runt omkring oss, om den blir problematisk. Målet är en personalgrupp som själv kan hantera stressen i framtiden.

Hitta Balansen kan liknas vid en brandvarnare – en mindre investering som görs INNAN olyckan inträffar. Med en förebyggande åtgärd kan du undvika de kostnader, både ekonomiska och personliga, som en brand innebär. I det här fallet sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser pga stressrelaterade problem.

"Om du ger en hungrig man fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt hela livet."

Lunchseminarium 

Vi har under hösten haft några lunchseminarier där vi presenterat hur du kan arbeta med workshops och workshopsserier för att ge din personal kunskap och beredskap att möta den ibland stressiga miljö som finns runt oss alla.Vi har där också informerat om hur ett verksamhetsanpassat och strukturerat SAM-arbete tillsammans med Hitta Balansen skulle kunna se ut hos just dig.  

Vi planerar tre lunchseminarier också under 2018. Det är en bra möjlighet att få informera om hur vi arbetar och tänker runt frågor om stresshantering. Det är också ett idealiskt tillfälle för dig att ställa dina frågor i ett lättsamt samspråk.  Lunchseminarierna innebär ingen kostnad för dig, en anmälan måste dock göras för att vi ska veta hur många som kommer.

Lunchseminarium 31/1 11.30 - 13.00 på Leia Företagshotell, Storgatan 43  http://simplesignup.se/event/123957-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

Lunchseminarium 14/3 11.30 - 13.00 på Leia Företagshotell, Storgatan 43 http://simplesignup.se/event/123969-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

Lunchseminarium 25/4 11.30 - 13.00 på Leia Företagshotell, Storgatan 43 http://simplesignup.se/event/125271-luchseminarium-om-proaktv-stresshantering 

Kvällskurs om proaktiv stresshantering

En kvällskurs om proaktiv stresshantering startar i februari och kommer att bestå av fyra måndagkvällar mellan 18.30 - 20.30  med två veckors mellanrum. Vi kommer bla att prata om vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på och vilka verktyg du kan använda för att hantera stressen innan den blir ett problem. 

Här gör du anmälan till kvällskursen:  http://simplesignup.se/event/125275-hantera-stressen-innan-den-blir-ett-problem