Förberedelser inför stresshantering

 

 

Agera innan stressen blir ett problem!

För att kunna hantera stressen måste man först veta vilka varningssignaler som man ska vara uppmärksam på. Det är också viktigt att känna till vad som stressar. Har man den kunskapen, kan man sedan använda sig av de strategier som passar bäst vid just det tillfället.

Hitta Balansen är ett arbetssätt som utbildar och förbereder personalgruppen på att hantera stressen. Då kan de själva, enskilt eller tillsammans, hantera den stress som vi alla har runt omkring oss, om den blir problematisk. Målet är en personalgrupp som själv kan hantera stressen i framtiden.

Hitta Balansen kan liknas vid en brandvarnare – en mindre investering som görs INNAN olyckan inträffar. Med en förebyggande åtgärd kan du undvika de kostnader, både ekonomiska och personliga, som en brand innebär. I det här fallet sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser pga stressrelaterade problem.

"Om du ger en hungrig man fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt hela livet."

Lunchseminarium 

Vi har under våren haft några lunchseminarier där vi informerat om hur ett verksamhetsanpassat och strukturerat SAM-arbete tillsammans med Hitta Balansen skulle kunna se ut hos just dig. Vi har där också presenterat hur du kan arbeta med workshops och workshopsserier för att ge din personal kunskap och beredskap att möta den ibland stressiga miljö som finns runt oss alla.

Vi tycker att lunchseminarier är en bra möjlighet att få informera om hur vi arbetar och tänker runt frågor om stresshantering. Det är också ett idealiskt tillfälle för dig att ställa dina frågor i ett lättsamt samspråk.  

Även till hösten bjuder vi in till ytterligare lunchseminarier;  4/10 och 8/11. Seminarierna hålls på Leia företagshotell (Storgatan 43 Umeå) mellan 11.30 - 13.00 och innebär ingen kostnad för dig. Vi bjuder på soppa med tillbehör. Har du frågor eller om du vill anmäla dig via telefon ring då till Gunnel 070/678 42 41 eller Carina 070/525 40 03. 

Anmälan 2017-11-08:   http://simplesignup.se/event/100134-lunchseminarium-om-proaktivt-arbete-runt-stress

Anmälan 2017-11-29: https://simplesignup.se/event/104343-lunchseminarium-om-proaktivt-arbete-runt-stress