Just nu

Innan Coronapandemin så var stressens fokus till stor del på otillräckligheten – många upplevde att dom hade för mycket arbete i förhållande till en begränsad tid. Nu när vi är mitt i en ekonomisk kris pga pandemin har stressens fokus förändrats till en ovisshet – hur ser framtiden ut, ekonomiskt, arbetsmässigt, möjligheter för resor och andra kontakter mm. Vi har därför utökat våra erbjudanden för att även kunna möta enskilda personer som på något sätt drabbats av den nya situationen. Läs mer under rubrikerna coaching, kroppsbehandling. 

Förberedelser inför stresshantering

 

Agera innan stressen blir ett problem!

För att kunna hantera stressen måste man först veta vilka varningssignaler som man ska vara uppmärksam på. Det är också viktigt att känna till vad som stressar. Har man den kunskapen, kan man sedan använda sig av de strategier som passar bäst vid just det tillfället.

Hitta Balansen är ett arbetssätt som utbildar och förbereder personalgruppen på att hantera stressen. Då kan de själva, enskilt eller tillsammans, hantera den stress som vi alla har runt omkring oss, om den blir problematisk. Målet är en personalgrupp som själv kan hantera stressen i framtiden.

Hitta Balansen kan liknas vid en brandvarnare – en mindre investering som görs INNAN olyckan inträffar. Med en förebyggande åtgärd kan du undvika de kostnader, både ekonomiska och personliga, som en brand innebär. I det här fallet sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser pga stressrelaterade problem.

"Om du ger en hungrig man fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt hela livet."

Lunchseminarium

Vi har under en tid haft lunchseminarier där vi presenterat hur du kan arbeta med workshops och workshopsserier för att ge din personal kunskap och beredskap att möta den ibland stressiga miljö som finns runt oss alla.

Undr vårterminen 2020 tvingades vi pga Coronapandemin ställa in våra lunchseminarier, men vi hoppas kunna komma igång igen till hösten.

Preliminärt har vi därför planerat att återuppta lunchseminarierna  hösten 2020 . Där informerar vi hur vi arbetar och tänker runt frågor om stresshantering. Det är också ett idealiskt tillfälle för dig att ställa dina frågor i ett lättsamt samspråk.  Lunchseminarierna innebär ingen kostnad för dig, vi bjuder på soppa med tillbehör. En anmälan måste dock göras för att vi ska veta hur många som kommer.  Lunchseminarierna hålls på Leia Företagshotell, en trappa upp i Storgatan 43, Umeå 

Datum och anmälningslänkar finns under Lunchseminarium.

Kvällskurs om proaktiv stresshantering

Vi ger dig kunskap och insikt om stressens varningssignaler och uttryck. Med den kunskapen står du bättre rustad om/när stressen runt omkring dig blir ogynnsam och negativ.

Vi har för närvarande inget startdatum för nästa kvällskurs som handlar om vad du själv kan göra för att hantera den stress du möter, på ett aktivt och effektivt sätt. Vi återkommer med ett datum när det är klart.

Vi kan också  erbjuda en möjlighet för dig och dina kollegor, vänner eller liknande som vill ha en egen kvällskurs. Hör av dig om du är intresserad. Kursdeltagarna måste då vara minst 12 stycken.

Kursen kostar  1500 kr - Du kan använda din "friskvårdspeng" om du har möjlighet. Prata med din arbetsgivare!

För mer information; ring Gunnel Rehn 070-6784241 eller Carina Rönnlund 070-5254003