Just nu

Innan Coronapandemin så var stressens fokus till stor del på otillräckligheten – många upplevde att dom hade för mycket arbete i förhållande till en begränsad tid. Nu när vi är mitt i en ekonomisk kris pga pandemin har stressens fokus förändrats till en ovisshet – hur ser framtiden ut, ekonomiskt, arbetsmässigt, möjligheter för resor och andra kontakter mm. Vi har därför utökat våra erbjudanden för att även kunna möta enskilda personer som på något sätt drabbats av den nya situationen. Läs mer under rubrikerna coaching, kroppsbehandling. 

Förberedelser inför stresshantering

Agera innan stressen blir ett problem!

För att kunna hantera stressen måste man först veta vilka varningssignaler som man ska vara uppmärksam på. Det är också viktigt att känna till vad som stressar. Har man den kunskapen, kan man sedan använda sig av de strategier som passar bäst vid just det tillfället. Hitta Balansen är ett arbetssätt som utbildar och förbereder personalgruppen på att hantera stressen. Då kan de själva, enskilt eller tillsammans, hantera den stress som vi alla har runt omkring oss, om den blir problematisk. Målet är en personalgrupp som själv kan hantera stressen i framtiden. Hitta Balansen kan liknas vid en brandvarnare – en mindre investering som görs INNAN olyckan inträffar. Med en förebyggande åtgärd kan du undvika de kostnader, både ekonomiska och personliga, som en brand innebär. I det här fallet sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser pga stressrelaterade problem. ”Om du ger en hungrig man fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt hela livet.”