Förberedelser inför stresshantering

 

Agera innan stressen blir ett problem!

För att kunna hantera stressen måste man först veta vilka varningssignaler som man ska vara uppmärksam på. Det är också viktigt att känna till vad som stressar. Har man den kunskapen, kan man sedan använda sig av de strategier som passar bäst vid just det tillfället.

Hitta Balansen är ett arbetssätt som utbildar och förbereder personalgruppen på att hantera stressen. Då kan de själva, enskilt eller tillsammans, hantera den stress som vi alla har runt omkring oss, om den blir problematisk. Målet är en personalgrupp som själv kan hantera stressen i framtiden.

Hitta Balansen kan liknas vid en brandvarnare – en mindre investering som görs INNAN olyckan inträffar. Med en förebyggande åtgärd kan du undvika de kostnader, både ekonomiska och personliga, som en brand innebär. I det här fallet sjukskrivningar eller andra negativa konsekvenser pga stressrelaterade problem.

"Om du ger en hungrig man fisk blir han mätt för en dag, om du ger honom ett fiskespö och lär honom fiska blir han mätt hela livet."

Lunchseminarium

Vi har under en tid haft lunchseminarier där vi presenterat hur du kan arbeta med workshops och workshopsserier för att ge din personal kunskap och beredskap att möta den ibland stressiga miljö som finns runt oss alla.Vi har där också informerat om hur ett verksamhetsanpassat och strukturerat SAM-arbete tillsammans med Hitta Balansen skulle kunna se ut hos just dig.

Vi  har under våren 2019 ytterligare lunchseminarier inplanerade. Vi informerar här om hur vi arbetar och tänker runt frågor om stresshantering. Det är också ett idealiskt tillfälle för dig att ställa dina frågor i ett lättsamt samspråk.  Lunchseminarierna innebär ingen kostnad för dig, en anmälan måste dock göras för att vi ska veta hur många som kommer. Vi bjuder på soppa med tillbehör. Här anmäler du dig till det datum som du vill komma till: Lunchseminarierna hålls på Leia Företagshotell, en trappa upp i Storgatan 43, Umeå 

23/1  http://simplesignup.se/event/142685-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering 

27/2  http://simplesignup.se/event/142688-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

3/4  http://simplesignup.se/event/142691-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

8/5  http://simplesignup.se/event/142692-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

 

Kvällskurs om proaktiv stresshantering

Kursen är till för dig som vill lära dig hur du kan hantera stressen innan den har blivit ett problem. Vi kommer bla att prata om vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på och vilka verktyg du kan använda för att hantera stressen på ett bra sätt.  Kursen består av fyra måndagskvällar mellan 18.30 - 20.30  med två veckors mellanrum och startar den 20 februari 2019.  Övriga datum är 6/3, 20/3 och 3/4. Här kan du anmäla dig: http://simplesignup.se/event/142699-kvaellskurs-laer-dig-hantera-stressen-innan-den-blir-ett-problem

Enligt Skatteverkets regler kan du använda din "Friskvårdspeng" om du har möjlighet. Prata med din arbetsgivare!

För mer information;  Ring Gunnel Rehn 070-678 42 41 eller Carina Rönnlund 070-525 40 03