ÅRSABONNEMANG


Årsabonnemang

Genom att teckna årsabonnemanget "Steget före" kan du hålla koll på stressnivån på din arbetsplats. Du kan förebygga stress på arbetsplatsen genom att regelbundet inhämta svar på några enkla frågor från enkäten "Frågeformulär runt stress". Årsabonnemanget föregås alltid av Hitta Balansen 2 . De frågor som under årsabonnemanget utgör stommen för arbetet, sammanställs och verksamhetsanpassas i samband med workshopsserien.
Beroende på vilken "intensitet" du vill ha på aktiviteter under året finns två olika alternativ att välja på.

förebygga stress på arbetsplatsen

Årsabonemang - Steget Före - Medel

Innehåll:

 • "Frågeformulär runt stress" x 4
 • Dialog med ledningen
 • Möjlighet till individuella samtal x 3
 • Arbetsplatsbesök 90 min.
 • Individuell massage x 2
 • Avslutande workshop 90 min
 • Utvärdering med ledningen

Årsabonnemang - Steget Före - Exklusiv

Innehåll:

 • "Frågeformulär runt stress" x 4
 • Dialog med ledningen
 • Möjlighet till individuella samtal x 4
 • Utb.filmer på nätet x 3
 • Individuella utvärderingssamtal
 • Arbetsplatsbesök 2 x 90 min.
 • Individuell massage x 3
 • Avslutande workshop 90 min
 • Utvärdering med ledningen