COACHING


COACHING

Coaching – Individuellt eller i grupp, öga mot öga eller via telefon. Du/ni bestämmer vad som passar dig/er bäst. I Coronatider får du coaching till rabatterat pris.

INDIVIDUELL ELLER GRUPPCOACHING

HittaBalansen arbetar proaktivt för att möta stress och utmaningar i arbetslivet.

Innan Coronaviruset, var en av de vanligaste anledningarna till stress i vårt samhälle och utmaningar i arbetslivet, stress pga otillräcklighet – att inte ha tid. Nu, mitt i en pandemi, upplever många istället stress pga ovisshet – vad kommer att hända. Det är mycket som är oklart och vi upplever att vi inte själva har kontrollen. Detta påverkar oss alla på olika sätt; stressen kan komma i form av oro, ångest, sömnsvårigheter, ilska, nedstämdhet mm.

Att arbeta proaktivt kan innebära att få möjlighet att samtala runt det jobbiga, innan det blivit ett problem.

Gunnel Rehn, diplomerad coach, certifierad på ACC-nivå fokuserar på att coachsituationen ska kännas rätt och bekväm för dig.
”Tillsammans försöker vi vända situationen, så svårigheterna blir hanterbara. Vi söker möjligheter, som vi under samtalet, omvandlar till insikter och handlingsalternativ.”

Individuellt eller grupp. Olika situationer och sammanhang har olika behov. Kanske rör dina funderingar bara dig själv, kanske är en hel grupp inblandad. Ibland kan en kombination av individuell och gruppcoaching vara det bästa.

Öga mot öga eller digitalt. Ibland är det lättare att prata förtroligt med någon om du inte behöver ha ögonkontakt – då passar telefoncoaching. Det kan också i vissa situationer vara skönt att kunna se de signaler och uttryck jag ger under ett coachsamtal. Zoom, samtal via webben eller öga mot öga är då två andra alternativ.

För mer info se: http://genuinresurs.se/coaching-2/