KVÄLLSKURS


LÄR DIG ATT KLARA AV STRESSEN!
Vi ger dig kunskap och insikt om stressens varningssignaler och uttryck. Med den kunskapen står du bättre rustad om/när stressen runt omkring dig blir ogynnsam och negativ.

Den 20 februari 2019 startar vi en kvällskurs som handlar om vad du själv kan göra för att hantera den stress du möter, på ett aktivt och effektivt sätt. Genom utbildning, samtal, övningar och erfarenhetsutbyte får du bättre förutsättningar att hantera stressen. Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen med två veckors mellanrum.
Om du i ett tidigt skede vet vad du ska vara uppmärksam på, blir dina förebyggande åtgärder mycket effektivare.

Plats: Leia Företagshotell, Storgatan 43 i Umeå.
Pris: 1500:- (Du kan använda din friskvärdspeng om du har möjlighet!)
För mer information kontakta: Gunnel Rehn 070-678 42 41 eller Carina Rönnlund 070-525 40 03