KVÄLLSKURS


LÄR DIG HANTERA STRESSEN INNAN DET BLIR ETT PROBLEM!

Idag är det många människor som upplever stress i sin vardag. Omgivningens krav har ökat, men även de krav som vi ställer på oss själva. Det kan på sikt leda till nedsatt välbefinnande och stressrelaterade problem. Du kan själv göra mycket i förebyggande syfte och därmed hantera den stress du möter, på ett aktivt och effektivt sätt.

Kursen är för dig som vill göra en förändring i ditt liv och bryta den negativa spiralen som stressen kan innebära och få verktyg för att må bättre. Du får lära dig hur du kan ta kontrollen över din vardag, känna igen stressens varningssignaler, se dina prioriteringar och få möjligheten att hitta ett positivt förhållningssätt till tiden.

Kursen varvar teori och praktik, där du tillsammans med gruppen får göra övningar som stärker tron på den egna förmågan.

För mer information kontakta: Gunnel Rehn 070-678 42 41 eller Carina Rönnlund 070-525 40 03