LUNCHSEMINARIUM


( Just nu, VT 2020, är ingenting egentligen ”på gång”. Vi hoppas kunna starta igen under hösten med…)

Lunchseminarium om hur du kan förebygga och hantera stressrelaterade problem i din arbetsgrupp

Hitta Balansen erbjuder ett verksamhetsanpassat utbud av workshops, workshopsserier och årsabonnemang som gör att du kan ligga ”Steget före” och få tidiga signaler om försämrad psykosocial arbetsmiljö. Vi riktar oss till arbetsgrupper upp till 20 personer.

I våra workshopsserier inkluderar vi hela livssituationen genom att medvetandegöra dina medarbetare om att allt hänger ihop och att de genom sina val kan påverka sin egen situation. I gruppen samtalar vi om varningssignaler för negativ stress och verktyg för att individuellt eller tillsammans hantera den. I workshopsserien slutskede ges gruppen möjlighet att formulera verksamhetsanpassade strategier för effektiv stresshantering. Genom en enkät före och efter workshopsserien kvalitetssäkras arbetet.

Du är välkommen på något av våra kostnadsfria lunchseminarier där vi informerar om hur vi arbetar. Mellan 11.30 – 13.00 får du en god soppa, får lyssna på informationen och fundera tillsammans med oss hur det skulle kunna se ut på just din arbetsplats. Aktuella datum finns vid länkarna för anmälan. Vi håller till på Leia Företagshotell på Storgatan 43, ingång i korsningen Storgatan gamla E4, mitt i stan.

2020-09-14 http://simplesignup.se/event/167503-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

2020-10-19 http://simplesignup.se/event/167507-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

2020-11-23 http://simplesignup.se/event/167510-lunchseminarium-om-proaktiv-stresshantering

Välkommen!