Om oss


Vilka är vi?

Hitta Balansen är ett samarbete mellan Gunnel Rehn /GenuinResurs och Carina Rönnlund / Carinas Hälsoklinik. Samarbetet startade 2015 och kom till stånd på grund av att stressrelaterad problematik kraftigt ökat under ett antal år . Vi  tyckte båda att vi,  genom förebyggane insatser skulle kunna möta behovet av åtgärder innan sjukskrivning var det enda återstående alternativet. Vi vill arbeta proaktivt och förberedande = ett kostnadseffektivt och humant sätt att möta de utmaningar stressen kan innebära. Om vi är väl förberedda kan vi hantera olika situationer bättre.

Vi som erbjuder Hitta Balansen är två kvinnor med olika kompetens som nu samarbetar, just för att kunna erbjuda ett brett spektra av kunskap, tankesätt och verktyg runt stress.

Vi vill ge dig eller ditt företag bästa möjliga förutsättningar att hantera den ibland stressiga och krävande vardagen.

Gunnel Rehn
Arbetsterapeut & utbildare
GenuinResurs
Mobil: 070-678 42 41
E-post: gunnel@genuinresurs.se
Webb: www.genuinresurs.se

Gunnel Rehn är arbetsterapeut och utbildare. Hon har tidigare arbetat inom Primärvården med bla stresshantering, innan hon startade sitt företag GenuinResurs 2009. Inriktningen var verksamhetsutveckling med personalen som redskap.

 

 

 

Carina  Rönnlund

Massage- & kraniosakral terapeut

Carinas Hälsoklinik
Mobil: 070-525 40 03
E-post: carina.ronnlund@carinashalsoklinik.se
Webb:
www.carinashalsoklinik.se

Carina Rönnlund är massage- och kraniosakral terpeut. Hon startade sitt företag Carinas Hälsoklinik 2008 och inriktningen är att hjälpa sina kunder att uppnå bättre hälsa.

I dina händer

...finns både hjälp och möjligheter för dig själv och dina kollegor. Vi inspirerar och uppmuntrar dig att prova och tänka nytt när det kört ihop sig.

Gunnel & Carina