Referenser


Genom det förebyggande stresshanteringsarbetet Hitta Balansen har vi fått en struktur för samarbete mellan olika avdelningar och en större förståelse för varandras arbetssituation.

 

 

Under hösten 2016 genomförde Umeå kommunens IT-avdelning workshopsserien Hitta Balansen 2. Här följer några kommentarer från deltagarna om vad dom tyckte var bäst; 

-          Att få en gemensam kunskapsbas med övriga kollegor och tid för reflektion.

-          Att få tillfälle för samtal/diskussion kring tempo och "krav" i vardags- och arbetsliv.

-          Att få en påminnelse om att tänka på sin egen situation och en tankeställare om att våga fråga när man ser kollegor som inte mår bra.

Joakim Åström
Kontorschef
EY
090-70 27 49
joakim.astrom@se.ey.com

 

Lena Kröger
IT-funktionen
Umeå Kommun
090-16 11 36
lena.kroger@umea.se