TESTA DIN ARBETSPLATS


Hur väl hanterar din arbetsplats stressen?

Genom att svara på följande frågor får du en vägledning på hur din arbetsplats hanterar den stress som finns runtomkring er. Det resultat som dina svar ger är endast synliga för dig, HittaBalansen har inte tillgång till dina resultat utan är enbart till för dig. Tyder resultatet på behov av insats, kontakta oss.

1. Jag känner mina medarbetare bra och kan uppfatta skiftningar och förändringar i deras mående.
2. Jag har verktyg för att hjälpa mina medarbetare att hantera stressen.
3. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller kommunikation.
4. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller stress.
5. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller rutiner.
6. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller närvarande chef.
7. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller tydliga arbetsuppgifter.
8. Min arbetsplats har bra arbetsmiljö vad gäller kränkande särbehandling.
9. Mina medarbetare har möjlighet att få hjälp med muskelspänningar och smärta i kroppen.
10. Organisatoriska fördelar och verksamhetsanpassade åtgärder för bättre arbetsmiljö finns.
11. Vi arbetar strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA.

Om svaren tyder på att åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö finns är vi glada om vi kan hjälpa dig. Genom att delta på ett lunchseminarium får du information om hur vi arbetar och möjlighet att ställa dina frågor.

Anmälan till lunchseminarium

Du är välkommen att kontakta oss:
Gunnel Rehn 070-678 42 41
Carina Rönnlund 070-525 40 03