Vilka är vi


Hitta Balansen är ett samarbete mellan Gunnel Rehn /GenuinResurs och Carina Rönnlund / Carinas Hälsoklinik. Samarbetet startade 2015 och kom till på grund av att stressrelaterad problematik kraftigt ökat under ett antal år . Vi  tyckte båda att vi,  genom förebyggande insatser skulle kunna möta behovet av åtgärder innan sjukskriving var det enda återstående alternativet.

Vi  arbetar proaktivt och förberedande = ett kostnadseffektivt och humant sätt at möta de utmaningar stressen kan innebära. Om vi är väl förberedda kan vi hantera olika situationer bättre.

Vi som erbjuder Hitta Balansen är två kvinnor med olika kompetens som nu samarbetar, just för att kunna erbjuda ett brett spektra av kunskap, tankesätt och verktyg runt stress.

Vi vill ge dig eller ditt företag bästa möjliga förutsättningar att hantera den ibland stressiga och krävande vardagen.

Gunnel Rehn
Arbetsterapeut & utbildare
GenuinResurs
Mobil: 070-678 42 41
E-post: gunnel@genuinresurs.se
Webb: www.genuinresurs.se

 

 

 

 

Carina  Rönnlund

Massage- & kraniosakral terapeut

Carinas Hälsoklinik
Mobil: 070-525 40 03
E-post: c
arinas.halsoklinik@umea.com
Webb:
www.carinashalsoklinik.se