WORKSHOP


workshop i stresshantering

Nycklar för att Hitta Balansen

Inspirerande workshop i stresshantering, 90 minuter .

Målet med workshopen är att den ska ge en "aha-upplevelse" och bli en inspiration till att se de egna möjligheterna för att påbörja en positiv förändring.

Innehåll:   

  • Nycklar för att hantera livspusslet.
  • Introduktion i sittande massage.
  • Verktyg för stresshantering
  • ”Boosta” din självkänsla