WORKSHOPS


workshop i stresshantering

Nycklar för att Hitta Balansen

Inspirerande workshop i stresshantering, 90 minuter . Maxantal 20 personer. 

Målet med workshopen är att den ska ge en tankeställare och bli en inspiration till att se de egna möjligheterna för att påbörja en positiv förändring.

Innehåll:   

  • Nycklar för att hantera livspusslet.
  • Introduktion i sittande massage.
  • ”Boosta” din självkänsla 

Hitta Balansen 1

Workshop som ger en sammanfattning av stressens komplexitet och uttryck. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte och verktyg för att kunna hantera stressen

Tidsåtgång 90 minuter. Maxantal 20 personer.

 

Innehåll:   

  • Varningssignaler och symtom på stress.
  • Vad är det som stressar.
  • Verktyg för att hantera stressen.
  • Introduktion i sittande massage.

Funderar du på hur stressen påverkar dig och dina kollegor i vardagen? Vill du få kunskap om vad som påverkar dig och hur du kan möta påfrestningarna på ett bättre sätt. Läs mer om stressens komplexa verklighet.