WORKSHOPSERIE


Workshops i stresshantering

Hitta Balansen - Workshopserie

Hitta Balansen Workshoperie om proaktiv stresshantering - här träffas vi vid flera tillfällen. Vi kan då verksamhetsanpassa innehållet utifrån ledingens önskan, gruppens sammansättning och arbetssituation. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte och verktyg för att kunna hantera stressen. Mellan träffarna får gruppdeltagarna någon form av hemuppgift, dessutom får de innan och efter varje workshopserie fylla i ett enkelt frågeformulär runt stress. Hitta Balansen Workshopserie är en verksamhetsanpassad workshopserie, 3 x 60 minuter med två veckors mellanrum. Innehåll:
  • Varningssignaler och symtom på stress.
  • Vad är det som stressar.
  • Verktyg för att hantera stressen.
  • Introduktion i sittande massage
  • Handlingsplan

Uppföljande workshop

Efter genomförd workshopserie om proaktiv stresshantering, kan en fjärde gång för uppföljning cirka 3 månader efter avslutad serie läggas till. Workshopen är 60 minuter om inget annat efterfrågas.

Funderar du på hur stressen påverkar dig och dina kollegor i vardagen? Vill du få kunskap om vad som påverkar dig och hur du kan möta påfrestningarna på ett bättre sätt. Läs mer om stressens komplexa verklighet.