Jag erbjuder 100% verksamhetsanpassning av ert utvecklingsarbete

Ditt behov - mitt fokus

Prova gratis ”30-minutaren.” Scrolla ner för mer info

Min vision är att möjliggöra en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats där alla trivs och är effektiva.

Hitta Balansen

Min erfarenhet från tidigare arbete med proaktiv stresshantering har visat att arbetsmiljöns svårigheter beror på så mycket mer än stress. Orsakssammanhangen är komplexa och kan innefatta tex. kommunikation, struktur, öppenhet, ledning, delaktighet mm. 
Jag har därför valt att vidareutveckla våra arbetsområden till att innefatta även kommunikation och arbetsmiljöutveckling inom OSA-området (Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete). Jag vill här presentera ett uppgraderat och strukturerat arbetssätt som anpassas efter er rådande situation.

Att aktivt arbeta med att förebygga osund stress och andra utmaningar i arbetslivet gynnar alla.
– Den enskilde individen mår bättre, både fysiskt och psykiskt, blir effektivare och engagerad i arbetsplatsens utveckling.
– Arbetsgruppen blir ett ihop-svetsat team som kan diskutera och komma fram till gemensamma resultatinriktade lösningar.
– Verksamheten blomstrar med arbetstagare som är glada och känner sig delaktiga i arbetsgrupper som de tillhör. Korttidssjukskrivningarna minskar och produktiviteten och lönsamheten ökar för företaget, som blir en arbetsplats med ett starkt och lockande varumärke.

 

30-MINUTAREN ÄR EN KOSTNADSFRI WORKSHOP DÄR VI använder menti,

ETT DIGITALT  VERKTYG SOM I ETT ORDMOLN DIREKT VISAR PÅ OMRÅDEN SOM KAN FÖRBÄTTRAS.

arbetsmiljöUTVECKLING

Begreppet arbetsmiljöutveckling kan innefatta mycket. För mig…  

kommunikation

Kommunikation är ett komplext begrepp som innefattar både verbal och…

stress

Hitta Balansen arbetar med proaktiv stresshantering. Det innebär att…