Vi erbjuder 100% verksamhetsanpassning av ert utvecklingsarbete

era behov - vårt fokus

Vår vision är att möjliggöra en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats där alla trivs och är effektiva.

Hitta Balansen

Vår erfarenhet från tidigare arbete med proaktiv stresshantering har visat att arbetsmiljöns svårigheter beror på så mycket mer än stress. Orsakssammanhangen är komplexa och kan innefatta tex. kommunikation, struktur, öppenhet, ledning, delaktighet mm. 
Vi har därför valt att vidareutveckla våra arbetsområden till att innefatta även kommunikation och verksamhetsutveckling inom OSA-området (Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete). Vi vill här presentera ett uppgraderat och strukturerat arbetssätt som anpassas efter er rådande situation.

Att aktivt arbeta med att förebygga osund stress och andra utmaningar i arbetslivet gynnar alla.
– Den enskilde individen mår bättre, både fysiskt och psykiskt, blir effektivare och engagerad i arbetsplatsens utveckling.
– Arbetsgruppen blir ett ihop-svetsat team som kan diskutera och komma fram till gemensamma resultatinriktade lösningar.
– Verksamheten blomstrar med arbetstagare som är glada och känner sig delaktiga i arbetsgrupper som de tillhör. Korttidssjukskrivningarna minskar och produktiviteten och lönsamheten ökar för företaget, som blir en arbetsplats med ett starkt och lockande varumärke.

 

Gratiserbjudande - Prova på 30-minuters workshop för inspiration

VERKSAMHETSUTVECKLING

Begreppet verksamhetsutveckling kan innefatta mycket. För oss…  

kommunikation

Kommunikation är ett komplext begrepp som innefattar både verbal och…

stress

Hitta Balansen arbetar med proaktiv stresshantering. Det innebär att…