Kommunikation

kommunikation

Kommunikation är ett komplext begrepp som innefattar både vad vi säger och samspelet mellan olika karaktärer med olika livserfarenheter.

Hur vi kommunicerar har stor betydelse för hur vi mår på arbetet. Med god kommunikation kan vi förverkliga idéer och uppnå bättre resultat. Jobbkonflikter eller dålig kommunikation kan också vara en stressfaktor.

Exempel kan vara:

       Symtom
 
       Hitta Balansens arbetssätt
  • Mobbing och kränkande särbehandling
  • I dialog med arbetsgruppen tar vi upp och jobbar med beteendeförändringar. Vi påpekar också den betydelse vi som individer har, när det gäller att påverka vår egen arbetsmiljö. Hur vi pratar och är mot varandra påverkar arbetsklimatet.
    Coachande samtal på individnivå kan vara ett komplement.
  • Information når inte fram
  • En stor fördel med att arbeta i grupp är att vi kan få ett tydligt svar på varför det inte fungerar. Då är det lättare att vidta åtgärder som är verksamma. Coachande samtal på individnivå kan vara ett komplement.