stress

stress

Hitta Balansen arbetar med proaktiv stresshantering. Det innebär att lära personalen bli uppmärksamma på varningssignaler som föregår negativ stress och som i värsta fall kan leda till sjukskrivning. Att arbeta aktivt med att förebygga osund stress i arbetslivet gynnar både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten. Forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Exempel kan vara:

       Symtom
      Hitta Balansens arbetssätt
 
  • Korttidssjukskrivningar
  • Vi hjälper dig att identifiera och hitta orsakerna till frånvaron. Tillsammans med arbetsgruppen lyfter vi olika varningssignaler för negativ stress och ger verktyg för att de ska kunna hantera stressen innan den leder till sjukskriving.
  • Missnöje på arbetsplatsen
  • Vi utgår från arbetsgruppens nuläge och förbättrar gruppdynamiken genom samtal och grupparbeten. Genom tydliga och transparanta mål, planering och prioritering ökar delaktigheten och engagemanget. Delaktighet är en av de viktigaste friskfaktorerna och starkt förknippat med en bättre arbetsmiljö.
  • Huvudvärk och ledsmärtor
  • Genom individuellt anpassad fysisk aktivitet och rörelse, coachande samtal och massageterapeutisk behandling ges struktur för fortsatt hälsofrämjande arbete.