Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Begreppet verksamhetsutveckling kan innefatta mycket. För oss på Hitta Balansen innebär verksamhetsutveckling att om du mår bra på jobbet så är det roligare. Då arbetar du effektivare och det blir bättre för hela verksamheten. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA-föreskrift från Arbetsmiljöverket) ligger till grund för Hitta Balansens arbete med verksamhetsutveckling.

Den organisatoriska arbetsmiljön är summan av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

                 Exempel kan vara:

       Symtom
       Hitta Balansens arbetssätt

 

  • Brist på struktur/logistik
  • Vi gör gruppen delaktig genom att tillsammans med ledningen arbeta fram tydliga arbetsbeskrivningar. Vi informerar om olika hjälpmedel för att få en bra struktur på arbetet. I en arbetsgrupp finns ofta förslag på olika lösningar.
  • Otydliga mål
  • Vi arbetar med gruppdeltagare och ledning för att skapa gemensamma, tydliga och realistiska mål. Även här finns olika hjälpmedel för att förenkla processen.