Verksamhetsutveckling

Arbetsmiljösutveckling

Begreppet arbetsmiljöutveckling kan innefatta mycket.
Hitta Balansen arbetar med områden inom OSA (Organisatoriskt
och socialt arbetsmiljöarbete) som är summan av hur arbetet
ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

Om det finns en tydlig struktur, tydliga och gemensamma ramar
för hur arbetet ska utföras, trivs alla bättre på sin arbetsplats.
Om du mår bra på jobbet arbetar du effektivare och det blir bättre
för hela verksamheten.

                 Exempel kan vara:

       Symtom
       Hitta Balansens arbetssätt

 

  • Brist på struktur/logistik
  • Vi gör gruppen delaktig genom att tillsammans med ledningen arbeta fram tydliga arbetsbeskrivningar. Vi informerar om olika hjälpmedel för att få en bra struktur på arbetet. I en arbetsgrupp finns ofta förslag på olika lösningar.
  • Otydliga mål
  • Vi arbetar med gruppdeltagare och ledning för att skapa gemensamma, tydliga och realistiska mål. Även här finns olika hjälpmedel för att förenkla processen.