Utvecklingsfas

Arbetets utformning

Gruppnivå

Hitta Balansen arbetar företrädesvis med workshopserier tillsammans med hela arbetsgruppen. Är gruppen större än 20 personer får den delas i två mindre grupper.  Workshopserien kan vara IRL eller via Zoom.

En workshopserie innehåller minst 3 träffar à 90 minuter, men kan efter behov utökas både vad gäller antal träffar och tid. Under träffarna läggs fokus på olika ämnen och situationer som blivit tydliga under datainsamlingen. Tiden mellan träffarna bör vara 14 dagar.

Individnivå

Hemuppgifter mellan gruppträffarna 
Individuell coaching (minst 3 ggr)
Individuell kroppsbehandling (minst 3 ggr)

Chefsnivå

Chefscoaching individuellt eller i grupp (överenskommelse om träffarnas antal och längd görs med kunden)

Kvalitetssäkring

Enkät till samtliga gruppdeltagare 
Samma enkät som besvarats under det inledande arbetet, skickas till deltagarna igen för att kunna visa på förändringar och resultat.

Presentation av resultat 
Genomgång av utvecklingsfasens och enkätens resultat görs tillsammans med kunden

Handlingsplan

Om kunden önskar en handlingsplan för fortsatt arbete avsätts tid för detta.