Om oss

Vilka är vi?

Hitta Balansen är ett samarbete mellan Gunnel Rehn från Genuin Resurs och Carina Rönnlund från Carinas Hälsoklinik. Samarbetet startade 2015 och kom till på grund av att stressrelaterad problematik kraftigt ökat under ett antal år. Vi tyckte båda att vi, genom förebyggande insatser skulle kunna möta behovet av åtgärder innan sjukskrivning var det enda återstående alternativet.

Vi arbetar proaktivt och förberedande = ett kostnadseffektivt och humant sätt att möta de utmaningar stressen och andra olösta frågor kan innebära. Om vi är väl förberedda kan vi hantera olika situationer bättre

Vi som erbjuder Hitta Balansen är två kvinnor med olika kompetenser som nu samarbetar – just för att kunna erbjuda ett brett spektra av kunskap, tankesätt och verktyg runt stress och andra utmaningar i arbetslivet.

Vi vill ge dig eller ditt företag bästa möjliga förutsättningar att hantera den ibland stressiga och krävande vardagen.