Referenser

Referenser

Här under kan du läsa vad våra tidigare kunder tycker om vårt arbete med dem.

Joakim Åström

Kontorschef - EY

Genom det förebyggande stresshanteringsarbetet Hitta Balansen har vi fått en struktur för samarbete mellan olika avdelningar och en större förståelse för varandras arbetssituation

Lena Kröger

IT-funktionen - Umeå Kommun

Under hösten 2016 genomförde Umeå Kommuns IT-avdelning workshopsserien Hitta Balansen 2. Här följer några kommentarer från deltagarna om vad dom tyckte var bäst.

Att få en gemensam kunskapsbas med övriga kollegor och tid för reflektion.

Att få tillfälle för samtal/diskussion kring tempo och "krav" i vardags- och arbetsliv.

Att få en påminnelse om att tänka på sin egen situation och tankeställare om att våga fråga när man ser kollegor som inte mår bra.

Michael Holmström

Parkdriftchef Statsträdgårdsmästare - Umeå Kommun

Hitta Balansen har under våren 2019 arbetat med en grupp på Gator och Parker, Umeå Kommun. Arbetet rörde hur stressen påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Vi träffades fyra gånger och arbetade med frågor som rörde tydlighet, prioriteringar, kommunikation, rutiner och mycket annat. Arbetet resulterade i en gemensam handlingsplan för hur arbetet skulle fortsätta.

Peter Juneblad

Näringslivschef - Umeå Kommun

Umeå Kommuns Näringsliv har haft stor nytta av samarbetet med Hitta Balansen under hösten 2019. Hitta Balansen har processlett och hjälpt oss att på ett bra sätt lyfta och gemensamt diskutera utmaningar och "stressmoment" i vårt arbete. Arbetet har skett lugnt och metodiskt och vi tycker att vi som grupp nu fungerar bättre. Det är med glädje vi rekommenderar Hitta Balansen.